Förtrytelse, vrede och sorg över alla infama byggplaner för Norrviken har genom åren manifesterats. Bl.a. genom de tusentals människor som undertecknat protestlistor och skrivit kommentarer med ett tydligt budskap att inte ge tillstånd till hotell- och bostadsbebyggelse utan låta trädgårdarna leva och bevaras för framtiden. Från regionala, nationella och internationella avsändare. Kännedomen om Norrvikens Trädgårdar går långt över kommungränsen. Hela Sverige - Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England, Kanada, USA...