Riksantikvarieämbetet förstärker insatserna i arbetet för riksintressen. Man vill utveckla arbetet med landskapets kulturmiljövärden och bidra till en ökad samsyn mellan olika aktörer. Inför den vidare hanteringen av frågan om Norrvikens Trädgårdar som riksintresse för kulturmiljövården efterfrågar RAÄ länsstyrelsens hållning. Länsstyrelsen ställer sig positiv - se separat yttrande.

Attachments:
Download this file (raa norrviken.pdf)raa norrviken.pdf[RAA: Norrvikens Tradgardar riksintresse for kulturmiljovard.]437 kB