Det är Länsstyrelsens uppfattning att Norrvikens Trädgårdar och den miljö som skapades av Rudolf Abelin på 1920-talet är värdefull ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och även internationellt perspektiv och ställer sig därför positiv till frågan om att förklara Norrvikens Trädgårdar som riksintresse för kulturmiljövården.

Attachments:
Download this file (12-22650 RI kulturmiljo Norrvikens tradgardar.pdf(1297828)_TMP.pdf)12-22650 RI kulturmiljo Norrvikens tradgardar.pdf(1297828)_TMP.pdf[Norrvikens Tradgardar som riksintresse for kulturmiljovarden]1394 kB