Det som är grönfärgat är planerade byggnader. Dessutom planeras omfattande ombyggnad av Villa Abelin. Nytt vägsystem och nya parkeringsplatser ingår också i exploateringen. Grå byggnader utmed Kattviksvägen är NTABs nio flervåningshus samt fristående småhus.