Trädgårdssällskapet NTS bildades 1999. Även då var det kris. V.ordf. Karl Johan Lidefelt hemställde året efter hos Länsstyrelsen att utreda status för trädgårdarna. Detta utmynnade i en ytterst omfattande och informativ Rapport från Regionmuseet i Kristianstad, författad av Kristina Nilén. Den är något av det bästa som skrivits om Norrviken. Läs den! Du hittar den under fliken "Om trädgårdarna".