Styrelsemedlemmen i Norrvikens Trädgårdar, Gudrun Edh, den enda trädgårdskunniga i denna illustra församling, har beslutat sig för att hoppa av. Hon får efter flera års arbete inget gehör för sina åsikter och motiverar till Länsstyrelsen varför hon avgår. Länsstyrelsen anser dock, underligt nog, att man inte behöver diareföra detta brev, det är skickat bara för kännedom...! Gudrun Edh berättar om oenighet i styrelsen, ingen vilja från exploatörerna till dialog med stiftelsen och bristande stöd från Båstad Kommun.