För att försvara sin olagliga utdikning av nedre platån vid Kattviksvägen sommaren 2011, har exploatören NTAB tagit hjälp av en konsult från Jordbruksverket, som hävdat, att de djupa ingreppen i den jungfruliga naturen endast var ett underhåll av gamla dräneringsdiken och att gammal dränering hade lokaliserats, med bestämda avstånd och djup - allt bevisat med konsultens slagruta!
Per Fredlund har i ett brev till konsultens chef på Jordbruksverket avfärdat hans påståenden med relevant information från säkra källor. Brevet återges här.