Vi behöver ingen dispens från artskyddsförordningen säger NTAB, som vill bygga 60 exklusiva bostadsrättslägenheter i punkthus utefter Kattviksvägen. Olaglig utdikning för grundarbeten, etc. har redan gjorts i sommar, något som Länsstyrelsens miljöavd.reagerat mot. Nu är det upp till Länsstyrelsen att besluta om stoppet för byggnation skall fortsätta eller upphöra.