NTS har under många år skaffat sig en betydande kännedom om Norrvikenområdet och trädgårdarna. Det har därför känts angeläget att låta Länsstyrelsen få del av denna kunskap - innan man där tar slutligt beslut om att fortsätta NTAB's byggnation.