Länsstyrelsen har medgivit NTAB anstånd med igenläggning av diken efter olagliga dräneringsarbeten på lågplatån i Norrviken. Och förelägger bolaget att senast 31 oktober, 2011, inlämna kompletterande uppgifter beträffande markavvattning, diken, rörledningar, vart vattnet skall ledas och markavvattningens påverkan på vattensalamanderns lokaler i området.

Attachments:
Download this file (Forelaggande Norrvikens Tradgardar.pdf)Forelaggande Norrvikens Tradgardar.pdf[PDF]122 kB