Ulf Nordfjells plan för Norrvikens trädgårdar är historia. Efter en lång diskussion beslutade majoriteten i kommunfullmäktige 2011-10-26 att planen inte längre ska gälla.