SVT's inslag i SYDNYTT den 12 juli om skador på den större vattensalamanderns fortplantningsområden i Norrviken har väckt uppmärksamhet. Det fridlysta djurets existens har varit känt i flera år men synbarligen negligerats av exploatören NTAB, som startat dräneringsarbeten för de bostadsrätter, som redan utbjudits till försäljning. Det är markägarens skyldighet att känna till och följa gällande lagar och förordningar och därmed förvånande att man obekymrat beslutat att dika ut ett av de gynnsammaste lekområdena för vattensalamandern inom Norrviken, troligen utan inventering av beståndet. Länsstyrelsen vill nu ha besked.

Attachments:
Download this file (Fridlyst groddjur.pdf)Fridlyst groddjur.pdf[PDF]80 kB
Download this file (Salamandern 2008.pdf)Salamandern 2008.pdf[PDF]79 kB
Download this file (Vattensalamander.pdf)Vattensalamander.pdf[PDF]40 kB