Exploatören PEAB har aviserat ändringar i detaljplanen, varför NTS genom GBH Miljörätt hos länsstyrelsen ansökt om tillsynsåtgärder enligt Plan- och Bygglagen. Skrivelse 2011-07-13