Föreningen för Dendrologi och Parkvård samt Svenska Botaniska Föreningen stöder NTS:s överklagande till regeringen. Se under fliken PLANER.