Länsstyrelsen avslog NTS:s överklagande av Båstads kommuns detaljplan för Norrvikenområdet. NTS har därefter överklagat länsstyrelsens avslag till regeringen.. Se kommunens detaljplan, länsstyrelsens avslag samt NTS:s överklaganden till länsstyrelsen och regeringen under fliken PLANER.